Dag van Nationale Rouw

Het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld, hierna te noemen Comité, is ontstaan uit een bijeenkomst dat werd georganiseerd in het kader van het project De Getuigenis van President Bouterse door initiatiefnemer Sandew Hira.

Slachtoffers zijn mensen die onderworpen zijn geweest aan daden van geweld.

Het Comité bestaat uitsluitend uit nabestaanden en slachtoffers van politiek geweld sinds de onafhankelijkheid van Suriname. Nabestaanden zijn familieleden van omgekomen personen in de eerste graad: vader, moeder, broer, zus, partner (al dan niet in een wettig verband), kinderen en kleinkinderen van een omgekomen persoon.

Onder politiek geweld verstaan we geweld dat is uitgeoefend als gevolg van politieke conflicten en tijdens de uitoefening van een functie voor de staat. Onder het laatste vallen de slachtoffers bij politie en leger in de “line of duty”.

De doelen van het comité zijn:

Ten eerste, een gezicht en een stem geven aan alle slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld en erkenning van hun leed door hun verhalen te verzamelen en te publiceren.

Ten tweede, een aanspreekpunt zijn voor overheden en internationale organisaties voor beleid.  Beleidsonderwerpen zijn:

  • De instelling van een dag van nationale rouw, waarbij alle doden en slachtoffers van politiek geweld worden herdacht.
  • De verbinding van families van slachtoffers van politiek geweld om ervaringen uit te wisselen en het leed erkend te krijgen.
  • De mogelijkheid van compensatie voor het leed: immateriële en materiële leed.
  • De instelling van een waarheids- en verzoeningscommissie die onderzoek doet naar processen van geweld. Daarbij kunnen zij het onderzoek dat door Hira is geïniteerd overnemen en voortzetten.
  • De erkenning van het leed in het onderwijssysteem waarbij aandacht is voor alle slachtoffers van politiek geweld en de gedachte van verzoening als leidraad wordt genomen.
  • Formele excuses van de regering en de volksvertegenwoordiging voor het feit dat de staat niet heeft kunnen voorkomen dat haar bevolking is blootgesteld geweest aan geweld.
  • De instelling van een commissie onderzoek naar vermiste slachtoffers bestaande uit het Comité, vertegenwoordigers van politie en justitie en vertegenwoordigers van gewezen verzetsgroepen (Jungle Commando, Tucajanas) die als doel heeft informatie te verzamelen over personen die omgekomen zijn en vermist zijn geworden zodat nabestaanden een vorm van closure kunnen hebben.
  • De erkenning dat politiek geweld heeft geleid tot trauma’s en traumabegeleiding een noodzaak is.

Op 30 juni 2016 is de Dag van Nationale Rouw georganiseerd. Zie een videoverslag van de dag op YouTube

 

Voorafgaande aan deze dag had Sandew Hira een radio interview met het veel beluisterde programma Bakadina Tori:

https://app.box.com/s/h8x0iwsf8szmzp5nbdlxb9xofwkvviyt