Categorie archieven: Publicaties

[:nl]De publicaties van IISR worden uitgegeven door Amrit Publishers. IISR verzorgt de redactie voor Amrit Publishers.[:en]The publications of IISR are published by Amrit Publishers. IISR is responsible for the editing of the publications.
[:]

Sandew Hira: 20 Questions and Answers about Reparations for Colonialism

Titel: 20 Questions and Answers about Reparations for Colonialism
Auteur:  Sandew Hira
Prijs: € 7,50
ISBN: 978-90-74897-80-8
Bestellen: info@amritpublishers.com

Sandew Hira is een onafhankelijke onderzoeker en activist. Hij is directeur van het International Institute for Scientific Research, dat onderzoek bevordert naar de dekolonisatie van de geest.

Inhoud

Dit boek verzamelt de belangrijkste feiten en inzichten met betrekking tot herstelbetalingen en plaatst het debat over dit onderwerp als deel van een voortdurende strijd tegen dekolonisatie van de geest. Het doel van het boek is om materiaal te verschaffen voor discussie en debat over herstelbetalingen. Het behandelt zowel herstelbetalingen voor de trans-Atlantische slavernij als voor kolonialisme in het algemeen. Sommige delen concentreren zich op slavernij omdat veel stellingen en argumenten specifiek betrekking hebben op slavernij.

Het laatste hoofdstuk behandelt een nieuw economisch model voor de berekening van herstelbetalingen. Deze berekeningen zijn gebaseerd op een wiskundig model en een computerprogramma dat simulaties uitvoert om de omvang van de schade te schatten die kolonisator heeft veroorzaakt en de impact die deze heeft gehad op de welvaart van Europa en Amerika.

Het boek is in het Engels.

Stephen Small/Sandew Hira: 20 vragen en antwoorden over het Nederlandse slavernijverleden en haar erfenis

Titel: 20 Questions and Answers on Islam and Women from a reformist vision
Auteur: Stephen Small/Sandew Hira
Prijs: € 7,50
ISBN: 978-90-74897-83-9
Bestellen: info@amritpublishers.com

Stephen Small is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam voor de NiNsee leerstoel en assistant profesor African American Studies aan de University of California, Berkeley.

Sandew Hira is directeur van het International Institute for Scientific Research in Den Haag.

Inhoud

Veel mensen in Nederland denken dat slavernij en de slavenhandel zaken zijn die lang geleden zijn voorgevallen, van geringe betekenis zijn geweest en weinig relevant zijn voor de huidige Nederlandse samenleving. Maar niets is verder van de waarheid. De waarheid is dat politiek, economie, godsdienst, architectuur en kunst in Amsterdam zijn onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse slavernij en haar erfenis.

Dit boek beschrijft de geschiedenis en de erfenis van de Nederlandse slavernij en de slavenhandel in de vorm van 20 vragen en antwoorden.

 

Asma Lamrabet: 20 Questions and Answers on Islam and Women from a reformist vision

Titel: 20 Questions and Answers on Islam and Women from a reformist vision
Auteur: Asma Lamrabet
Prijs: € 7,50
ISBN: 978-90-74897-84-6
Bestellen: info@amritpublishers.com

Asma Lamrabet is director of the Studies and Research Centre on Women’s Issues in Islam of Rabita Mohammadia des Ulemas located in Rabat, Morocco since 2011.

Inhoud

Eeuwenlang is het vraagstuk van “vrouwen in de islam” gegijzeld geweest tussen twee tegenovergestelde maar even radikale perspectieven: de een is star, Islamitisch en conservatief en de ander is westers, etnocentrisch en islamofobisch.

In 20 Questions and Answers on Islam and Women bekritiseert Asma Lamrabet beide perspectieven vanuit een reformistische benadering. Ze weegt hun stellingen af tegen de bronnen – de Koran en de Hadith – en analyseert de verschillende argumenten tegen de interpretaties van de bronnen.

Guillermo E. Rosario: Onsterfelijk

Titel: Onsterfelijk
Auteur: Guillermo E. Rosario
Prijs: € 12,50
ISBN: 978-90-74897-75-4
Bestellen: info@amritpublishers.com

Guillermo E. Rosario (1917-2003) kan beschouwd worden als de nestor van de Papiamentstalige literatuur. Zijn eerste roman Een drama in een steeg in Punda verscheen in 1943. Nu heeft uitgeverij Amrit zijn belangrijkste roman ‘E rais ku no ke muri’ (Onsterfelijk) in Nederlandse vertaling uitgebracht. De vertalig is van zijn dochter Libèrta Rosario.

Inhoud
Op 17 augustus 1795 liet een groep geketende slaven van plantage Kenepa hun baas weten dat ze niet meer voor hem wilden werken. Er ontstond een opstand onder leiding van Tula en Bastian Karpata, die bijna een maand duurde. Tula en Bastian Karpata hadden de moed om de eerste stappen naar vrijheid te zetten, hoewel ze dit met de dood moesten bekopen. In de laatste brief die Tula aan zijn grote voorbeeld Toussaint L’Ouverture in Haïti schreef, stond: ‘Ze zullen me vermoorden, zoals je lang geleden tegen me hebt gezegd, door verraad van onze eigen mensen. Maar ik weet dat je genialiteit ons zal blijven inspireren, zodat ons ras op een dag vrij zal zijn. De wortels zullen weer opkomen.’ De roman combineert fictie met de historische gegevens van de opstand van 1795.

Boi Antoin en Cees Luckhardt: Bonaire, zout en koloniale geschiedenis

Titel: Bonaire, zout en koloniale geschiedenis
Auteur: Boi Antoin en Cees Luckhardt
Prijs: € 12,50
ISBN: 978-90-74897-73-0
Bestellen: info@amritpublishers.com

Het eiland Bonaire is nu formeel een Nederlandse gemeente, maar was eeuwenlang een Nederlandse kolonie. De geschiedenis van het eiland is nauw verbonden geweest met de geschiedenis van de slavenhandel en wel om een hele specifieke reden: zout.

Inhoud
Bijna elk schip dat naar Afrika en/of het Caribisch gebied vertrok, had enkele tonnen zout aan boord voor het drogen en/of conserveren van voedsel. Zonder zout was er geen scheepvaart mogelijk en dus ook geen Transatlantische handel in mensen. Het zout op Bonaire werd geproduceerd in zoutpannen. Tijdens de periode van slavernij werden tot slaaf gemaakte Afrikanen gedwongen om daar te werken. Dit boek bevat een systematische beschrijving van de geschiedenis van Bonaire, zout en kolonialisme.

Olga Orman en Giselle Ecury (samenstellers): Topa Tula – Ontmoet Tula

Titel: Topa Tula – Ontmoet Tula
Auteur: Olga Orman en Giselle Ecury (samenstellers)
Prijs: € 7,50
ISBN: 978-90-74897-65-5
Bestellen: info@amritpublishers.com

Stichting Simia Literario heeft een bijzonder project opgezet. Ze heeft dichters en dichteressen gevraagd om geïnspireerd door het verhaal van Tula een literaire ontmoeting te construeren tussen Tula en de huidige generatie.

Inhoud
Voor de Antilliaanse gemeenschap is de figuur van Tula, de leider van de opstand tegen slavernij in 1795 een figuur die vandaag de dag jongeren inspireert om zich in te zetten voor een betere toekomst. In gedichten en een kort verhaal vindt een gesprek plaats tussen Tula en de huidige generatie over onderwerpen als vrijheid en gelijkheid. Poëzie is de expressie van emoties in woorden. Het is een vorm van muziek zonder geluid. Het heeft een traditie in de Antilliaanse volkscultuur die teruggaat tot de tijd van de banderita’s, korte vlijmscherpe gedichten die het sociale commentaar in die tijd leverde. De gedichtenbundel Topa Tula – Ontmoet Tula is het resultaat van dit project. Het is een tweetalige bundel met gedichten in het Nederlands en Papiamento.

Sandew Hira: Terug naar Uttar Pradesh: op zoek naar de wortels van Surinaamse Hindostanen

Titel: Terug naar Uttar Pradesh: op zoek naar de wortels van Surinaamse Hindostanen
Auteur: Sandew Hira
Prijs: € 7,50 (uitverkocht)
ISBN: 978-90-74897-36-3
Bestellen: info@amritpublishers.com

Nederland telt ongeveer 150.000 Surinamers van Hindostaanse afkomst. Een even groot aantal woont in Suriname. Hun voorouders kwamen als contractarbeiders naar Suriname. Ruim 34.000 Hindostanen uit Noord-India, met name Uttar Pradesh en Bihar, zijn tussen 1873 en 1916 naar de voormalige Nederlandse kolonie gehaald om de negerslaven te vervangen die op de plantages als veld- en fabrieksarbeiders werkzaam waren. Ongeveer eenderde ging terug naar India. De rest bouwde een bestaan op in Suriname en later in Nederland. De nazaten van deze immigranten hebben nu de mogelijkheid om naar India te reizen en velen doen dat ook. De latente wens om het dorp van hun voorouders te bezoeken kan nu gerealiseerd worden.

Inhoud
De nazaten van deze immigranten hebben nu de mogelijkheid om naar India te reizen en velen doen dat ook. De latente wens om het dorp van hun voorouders te bezoeken kan nu gerealiseerd worden. Maar tot op heden hadden de meesten geen flauw idee hoe ze te werk moesten gaan en wat ze kunnen tegenkomen bij hun zoektocht. Er is behoefte aan een gids die uitlegt wat een zoektocht naar de wortels van Surinaamse Hindostanen kan opleveren. Dit boek probeert in die behoefte te voorzien. Het behandelt de meeste vragen die beantwoord moeten worden als je op zoek gaat naar de wortels van Surinaamse Hindostanen. Het gaat om vragen over feiten. Waar vind ik archiefgegevens over mijn voorouders? Wat kan ik met die gegevens doen? Wat is de waarde van die gegevens? Hoe vind ik het dorp in India. Wat mag ik verwachten als ik het dorp vind? Maar mogelijk nog belangrijker zijn de vragen over de psychologische zoektocht. Wat gaat er door iemand heen als hij of zij de informatie vindt over zijn of haar voorouders in het archief. Hoe ga je om met India en welke indrukken kan dit land maken op je geest. Hoe bereid je je voor op de reis naar India? Wat gaat er door je heen als je het dorp nadert? Hoe zal het contact met de dorpelingen, met je mogelijke familie, zijn? Wat doe je als je het dorp verlaat? Hoe blijf je contact houden? Het boek is geschreven op basis van de persoonlijke ervaringen van de auteur en van Hindostanen die de reis naar het geboortedorp van hun voorouders hebben ondernomen.

Munshi Rahman Khan: Het dagboek van Munshi Rahman Khan

Titel: Het dagboek van Munshi Rahman Khan
Auteur: Munshi Rahman Khan
Prijs: € 20,00 (paper back), € 25,00 (hard cover) (uitverkocht)
ISBN: 978-90-74897-42-8
Bestellen: info@amritpublishers.com

Het was bekend dat Rahman Khan een dagboek had geschreven, maar het manuscript was nooit gepubliceerd. Historicus Sandew Hira zocht Albert Rahman, een kleinzoon van Rahman Khan, op. Deze had een kist vol materiaal van zijn grootvader op de zolder staan. Het bevatte zijn biografie in vier delen. Sandew Hira heeft het vervolgens bewerkt tot een boek met de titel “Het dagboek van Rahman Khan”.

Inhoud
Munshi Rahman Khan was een contractarbeider die in 1898 vanuit India naar Suriname kwam. Hij was toen 24 jaar oud. Hij hield een dagboek bij, waarin hij zijn leven beschrijft vanaf zijn jeugd in India, zijn werving als contractarbeider, de reis naar Suriname en het leven tijdens de contractarbeid en daarna in Suriname. Het is een uniek document, omdat hier een contractarbeider zelf over zijn eigen ervaringen vertelt. Rahman Khan was moslim, terwijl de grote meerderheid van de contractarbeiders hindoe was. Omdat hij kon lezen en schrijven kreeg hij een rol als godsdienstonderwijzer voor zijn hindoe medecontractarbeiders.

Glenn Willemsen: Dagen van gejuich en gejubel – viering en herdenking van de afschaffing van de slavernij in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen

Titel: Dagen van gejuich en gejubel – viering en herdenking van de afschaffing van de slavernij in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen
Auteur: Glenn Willemsen
Prijs: € 24,95 (uitverkocht)
ISBN: 978-90-74897-46-0
Bestellen: info@amritpublishers.com

Nederland heeft anders dan Groot-Brittanië nooit een massabeweging tegen de slavernij gekend. Slechts een gering aantal mensen heeft zich in het publieke debat of in de politiek met vraagstuk bezig gehouden.

Inhoud
Nederland heeft anders dan Groot-Brittanië nooit een massabeweging tegen de slavernij gekend. Slechts een gering aantal mensen heeft zich in het publieke debat of in de politiek met vraagstuk bezig gehouden. De afwezigheid van een anti-slavernijdebat kenmerkt het negentiende-eeuwse Nederland. Tot aan het einde van de twintigste eeuw bleef het vraagstuk van het Nederlandse slavernijverleden en haar erfenis, een non-issue in zowel het publieke domein als in het collectieve geheugen van de Nederlandse samenleving. Er werd nauwelijks over gesproken, er hing een grote stilte rondom dit onderwerp, die velen moeilijk en pijnlijk vonden en nog steeds vinden. Slechts door een handvol Nederlandse historici werd en wordt dit vraagstuk bestudeerd. Daarentegen vormt dit onderwerp in discussies binnen de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap een belangrijk en telkens terugkerend thema. Glenn Willemsen beschrijft in dit boek de discussies in Nederland met betrekking tot de afschaffing van de slavernij en de wijze waarop de emancipatiedag op 1 juli 1863 is beleefd in het koninkrijk der Nederlanden. Het boek is gebaseerd op primaire bronnen waarvan de meeste voor het eerst worden gepubliceerd in de bijlagen van dit boek.

Sandew Hira: Eddy Jharap: vertrouwen in eigen kunnen

Titel: Eddy Jharap: vertrouwen in eigen kunnen
Auteur: Sandew Hira
Prijs: € 30,00
ISBN: 978-90-74897-48-8
Bestellen: info@amritpublishers.com

In dit boek vertelt Jharap zijn verhaal aan econoom en historicus Sandew Hira. Zijn leven, studie, politieke en vakbondservaringen evenals zijn managementkwaliteiten komen uitgebreid aan bod. De historische veranderingen in Suriname worden zichtbaar door de ogen van een nazaat van een ‘kantraki’ die zich tot succesvolle manager weet te ontwikkelen.

Inhoud
Het Surinaamse bedrijf Staatsolie staat model voor een moderne industriële onderneming die in 25 jaar is uitgegroeid tot één van de grootste bedrijven van Suriname met een aanzienlijke bijdrage aan de economie en de overheid. Met een omzet van US$ 270 miljoen (2006), een winst voor belasting van $ 165 miljoen en ruim 650 man personeel is Staatsolie een belangrijke pilaar van de Surinaamse economie en samenleving. Staatsolie doorstaat daarom met glans de vergelijking met inefficiënte, gesubsidieerde staatsbedrijven in veel ontwikkelingslanden. Opmerkelijk aan deze prestatie is het feit dat de onderneming geleid wordt door Surinaamse managers en rust op lokale kennis en know-how. De naam van Eddy Jharap is nauw verbonden met Staatsolie. Het verhaal van Jharap is nauw verbonden met de moderne geschiedenis van Suriname; een arme landbouwersjongen weet zich uit de koloniale samenleving op te werken door studie, hard werken, discipline en een ondernemersmentaliteit. Tijdens zijn studie in Nederland wordt hij actief in de antikolonialistische beweging en na terugkomst in Suriname is hij medeoprichter van de linkse Volkspartij. Na de militaire staatsgreep in 1980 stort hij zich op de ontwikkeling van het aardoliepotentieel in Suriname. Het doel is om Suriname optimaal te laten profiteren van de eigen natuurlijke hulpbronnen. Ondanks de moeilijkheden en geringe verwachtingen slaagt hij erin om een bedrijf neer te zetten dat nu als de nationale trots van de Surinaamse economie wordt gezien. Zijn inzet en betekenis worden pas goed duidelijk toen in 1998 de regering Wijdenbosch de Surinaamse oliebronnen wilde verkopen aan het buitenland om de leeggeplunderde staatskas bij te vullen en om dat doel te bereiken Jharap als directeur ontsloeg. Die stap leidde tot massale protesten en tot het ontslag van de regering. Jharap kreeg zijn functie terug.