Partners

IISR werkt met verschillende partners, zowel nationaal als internationaal. Het doel van deze samenwerkingen is om kennis te produceren en distribueren vanuit een dekoloniaal perspectief.

Decolonial International Network
Decolonial International Network (DIN) is een netwerk van organisaties die de theorie en praktijk van het dekoloniaal denken bevorderen. DIN begon in 2012 als het netwerk Decoloniality Europe. In 2016 is haar naam veranderd in Decolonial International Network. In 2014 coördineerde IISR de Decoloniality Europe Conference in Amsterdam.
IISR levert een field organizer om het werk van DIN te coördineren. Sandew Hira is de field organizer van DIN.

DIN800

Center of Study and Investigation for Decolonial Dialogues
Center of Study and Investigation for Decolonial Dialogues is een non-profit organisatie gericht op het bevorderen van onderzoek, kennis constructie, onderwijs (door middel van seminars, workshops, tentoonstellingen, rondetafel discussies, publicaties en video productie) en publiek beleid. Dit alles is bedoeld om te werken aan niet-competitieve horizons van het leven, van de sociaal-economische organisatie en de internationale betrekkingen. Het Center of Study and Investigation for Decolonial Dialogues werkt mee aan de organisatie en hosting van vier onafhankelijke zomerprogramma’s in Amsterdam, Barcelona, Granada en Mexico City. IISR draagt regelmatig bij aan de zomerprogramma’s in Barcelona en Granada.

Global Dialogue

Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie (NSHI)
NSHI wilt bijdragen aan het ontplooien en ondersteunen van op gezonde gemeenschapsontwikkeling gerichte activiteiten, geïnspireerd door de levende waarden en normen van de Hindostaanse cultuur als een integrerend bestanddeel van de Surinaamse samenleving, zulks in nauwe verbondenheid met andere culturen. Een belangrijk initiatief is het Lalla Rookh Museum. Dit museum is gebaseerd op twee belangrijke pijlers. De eerste is cultuur: het vastleggen van de culturele identiteit en de ontwikkeling hiervan. De tweede is educatie: er bestaat een enorme behoefte bij ouders om hun kinderen te kunnen laten zien van waar de Hindostanen gekomen zijn, de ontwikkeling die is meegemaakt en waar zij nu zijn. IISR heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van content voor het museum.

Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie

Institute for Decolonizing The Mind (DTM)