Partners

IISR works with different partners around the world. The main goal of these collaborations is to produce and distribute knowledge from a decolonial perspective.

Decoloniality Europe
Decoloniality Europe is a network of activists organizations that promotes communication, discussion and collaboration around criticising coloniality and working towards decoloniality in Europe. In 2014 IISR coordinated the Decoloniality Europe Conference in Amsterdam.

Decoloniality Europe

Center of Study and Investigation for Decolonial Dialogues
Center of Study and Investigation for Decolonial Dialogues is a non-profit and non-governmental organization promoting research, knowledge-making, education (through seminars, workshops, exhibits, round-tables discussions, publications and video-making) and public policy to invent and work towards non-competitive horizons of life, of socio-economic organization and international relations. The Center of Study and Investigation for Decolonial Dialogues collaborates in the organizing and hosting of four independent summer programs in Amsterdam, Barcelona, Granada and Mexico City. IISR regularly contributes to the summer schools in Barcelona and Granada.

Global Dialogue

National Foundation Indian Immigration (NSHI)
NSHI focuses on developing and supporting healthy community development activities, inspired by the living values of Surinamese Indian culture as an integral part of the Surinamese society, in close association with other cultures. One important initiative of NSHI has been the set up of the Lalla Rookh Museum. This museum is based on two main pillars. The first one is culture: defining cultural identity and its development. The second one is education: transferring knowledge to the next generation so they understand where the come from and how their community has developed itself in current society. IISR has contributed in developing the content for the Lalla Rookh museum.

Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie

IISR werkt met verschillende partners, zowel nationaal als internationaal. Het doel van deze samenwerkingen is om kennis te produceren en distribueren vanuit een dekoloniaal perspectief.

Decolonial International Network
Decolonial International Network (DIN) is een netwerk van organisaties die de theorie en praktijk van het dekoloniaal denken bevorderen. DIN begon in 2012 als het netwerk Decoloniality Europe. In 2016 is haar naam veranderd in Decolonial International Network. In 2014 coördineerde IISR de Decoloniality Europe Conference in Amsterdam.
IISR levert een field organizer om het werk van DIN te coördineren. Sandew Hira is de field organizer van DIN.

DIN800

Center of Study and Investigation for Decolonial Dialogues
Center of Study and Investigation for Decolonial Dialogues is een non-profit organisatie gericht op het bevorderen van onderzoek, kennis constructie, onderwijs (door middel van seminars, workshops, tentoonstellingen, rondetafel discussies, publicaties en video productie) en publiek beleid. Dit alles is bedoeld om te werken aan niet-competitieve horizons van het leven, van de sociaal-economische organisatie en de internationale betrekkingen. Het Center of Study and Investigation for Decolonial Dialogues werkt mee aan de organisatie en hosting van vier onafhankelijke zomerprogramma’s in Amsterdam, Barcelona, Granada en Mexico City. IISR draagt regelmatig bij aan de zomerprogramma’s in Barcelona en Granada.

Global Dialogue

Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie (NSHI)
NSHI wilt bijdragen aan het ontplooien en ondersteunen van op gezonde gemeenschapsontwikkeling gerichte activiteiten, geïnspireerd door de levende waarden en normen van de Hindostaanse cultuur als een integrerend bestanddeel van de Surinaamse samenleving, zulks in nauwe verbondenheid met andere culturen. Een belangrijk initiatief is het Lalla Rookh Museum. Dit museum is gebaseerd op twee belangrijke pijlers. De eerste is cultuur: het vastleggen van de culturele identiteit en de ontwikkeling hiervan. De tweede is educatie: er bestaat een enorme behoefte bij ouders om hun kinderen te kunnen laten zien van waar de Hindostanen gekomen zijn, de ontwikkeling die is meegemaakt en waar zij nu zijn. IISR heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van content voor het museum.

Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie