Over IISR

SandewHira2

DTM01SmallHiraDutchSlaveryCoverFront400Wat is IISR?
Het International Institute for Scientific Research (IISR) is een kennisinstituut voor Decolonizing the Mind en analyseert op systematische wijze hoe wetenschap is beïnvloed door het kolonialisme. Het werk van IISR is gebaseerd op drie pijlers:

  1. Productie van kennis: het construeren en produceren van dekoloniale kennis door onder andere publicaties en artikelen.
  2. Distributie van kennis: het verspreiden en delen van dekoloniale kennis door onder andere publicaties, bijeenkomsten, workshops en nieuwsbrieven.
  3. Toepassing van kennis: het ondersteunen van organisaties en netwerken die dekoloniale kennis toepassen in de strijd tegen institutioneel racisme.

Waarom is IISR opgezet?
Binnen de westerse academische wereld is er een dominante stroming die tegen de tijdgeest in de superioriteit verkondigt van de westerse cultuur boven niet-westerse culturen. Deze stroming – het wetenschappelijk kolonialisme – heeft haar wortels in de Europese Verlichting tijdens het kolonialisme. Veel stellingen van deze stroming voldoen niet criteria voor wetenschappelijke argumentatie. Ze zijn ideologisch van aard. Met de opkomst van landen als China, India, Rusland, Brazilië en Zuid-Afrika ontstaat een nieuwe mondiale wereld waar deze stroming een anachronisme wordt. De fundamentele kritiek op deze stroming heeft een institutionele inbedding nodig van waaruit wetenschappelijk onderzoek en fundamentele kritiek en discussie zal worden geïnitieerd.

Wat is het doel van IISR?
IISR wil een academische infrastructuur ontwikkelen voor onderzoekers die buiten de academische instituten wetenschappelijk onderzoek verrichten. Onderzoekers buiten academische instituten zijn vaak kritischer ten aanzien van de resultaten van het onderzoek vanuit westerse academische instituten. Deze onderzoekers ontberen een institutionele infrastructuur die hun onderzoek ondersteunt. IISR richt zich op deze onderzoekers en wil hen een infrastructuur bieden voor hun onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek wordt verricht in en buiten academische instituten.

Welke activiteiten voert IISR uit?

  • Nieuwsbrief: IISR verspreidt een nieuwsbrief waarin het theoretisch raamwerk van Decolonizing the Mind wordt toegepast op alledaagse vraagstukken van sociale bewegingen.
  • Conferenties: IISR organiseert zowel nationaal als internationaal conferenties en onderhoudt een internationaal netwerk van organisaties, activisten en academici die zich bezig houden met dekolonisatie.
  • Educatie: IISR faciliteert educatie middels cursussen, workshops en trainingen op het gebied van Decolonizing the Mind.
  • Publicaties: IISR distribueert kennis middels samenwerking met Amrit Publishers, waarmee IISR publicaties uitgeeft op het gebied van Decolonizing the Mind.
  • Projecten: IISR ontwikkelt onderzoeksprojecten op het gebied van Decolonizing The Mind.