De koloniale versie van het verhaal van Bouterse en Suriname

Sandew Hira, 6 juli 2017

Inleiding

De politieke situatie in Suriname nadert haar ontknoping met de strafeis die het Openbaar Ministerie heeft gesteld voor Bouterse van 20 jaar. Wie de Nederlandse media volgt krijgt een volstrekt vals beeld van wat er aan de hand is in Suriname. Het is de ultieme vorm van mental slavery, van de kolonisatie van de geest.

De koloniale framing in Nederland

Vraag een willekeurige Nederlanders of Surinamer met een gekoloniseerde geest wat het verhaal is van De Decembermoorden, dan krijg je het volgende beeld:

 • Op een kwade dag besloot Bouterse – een moordenaar, boef, drugsdealer en wreedaard – om 15 onschuldige mensen op te pakken, te martelen en persoonlijk te vermoorden.
 • Hij kon lange tijd ongestraft blijven, totdat nabestaanden de rechterlijke macht zover wisten te krijgen om een proces te starten tegen Bouterse.
 • Bouterse heeft via oneigenlijke juridische middelen, een amnestiewet, geprobeerd om het proces te stoppen.
 • Gelukkig bestaat de rechterlijke macht uit objectieve, onafhankelijke mensen die de moed hadden om de intimidatie van Bouterse te weerstand. Zij hebben besloten het recht haar beloop te laten hebben.
 • Nederland is een beschaafd land dat nooit zal toestaan dat misdaden onbestraft blijven en steunt daarom de oppositie tegen Bouterse.
 • De oppositie tegen Bouterse bestaat uit vreedzame en rechtgeaarde democraten die de rechtstaat willen beschermen.
 • De mensen in Suriname leven in constante angst voor Bouterse.

 

Dit verhaal is honderdduizend keer verteld in Nederland sinds 1982. Het is dus diepgeworteld in de geest van de mensen.

De gevolgen

Stel nu dat het verhaal helemaal niet klopt. Wat zou dat betekenen? Dat zou betekenen dat er iets fundamenteels fout is met de berichtgeving over Suriname. Het zou het ethische en morele karakter van de media aan de orde stellen. Hoe kan men zo lang leugens verteld hebben onder dat iemand daar iets over heeft gezegd? Welke machten hebben ervoor gezorgd dat deze valse informatie in de geesten van de mensen is komen vast te zitten? Dit zijn ongemakkelijke vragen. In Nederland zal men er alles aan doen om dit te voorkomen.

Dit verhaal heeft tot gevolg dat iemand die een andere versie heeft van wat er in Suriname gebeurt, gevaarlijk is. Die persoon moet monddood gemaakt worden. Zijn of haar verhaal moet vooral verzwegen worden. Zorg dat die persoon geen podium krijgt om zijn of haar te vertellen. Als dat onverhoopt mocht gebeuren, zorg dan dat de oren van de luisteraar dicht gaan door de integriteit van die persoon aan te vallen. Wie met een moordenaar geassocieerd is, is omgekocht, niet integer en niet de moeite waard om naar te luisteren.

Het koloniale verhaal over Suriname is zo diep geworteld in de Nederlandse samenleving, dat zelf linkse organisaties en personen dat verhaal overnemen en doorvertellen. Ze zijn bang om voor pro-Bouterse te worden uitgemaakt. Je bent voor of tegen Bouterse.

De weerbarstige werkelijkheid

Wat gebeurt er als de feiten het koloniale verhaal weerspreken? Stel dat de feiten het koloniale verhaal als volgt zouden weerspreken:

 • Op een kwade dag besloot Bouterse – een moordenaar, boef, drugsdealer en wreedaard – om 15 onschuldige mensen op te pakken, te martelen en persoonlijk te vermoorden. Feiten: Er was een coup tegen Bouterse aan de gang met als meest waarschijnlijke resultaat dat Bouterse en zijn aanhang zouden worden uitgemoord. Die coup was niet eerste, maar de zoveelste poging om hem van het toneel te vagen. Na 8 December zijn die pogingen doorgegaan en hebben geleid tot de Binnenlandse Oorlog die aan 450 mensen het leven heeft gekost.
 • Hij kon lange tijd ongestraft blijven, totdat nabestaanden de rechterlijke macht zover wisten te krijgen om een proces te starten tegen Bouterse. Feiten: Waarheidsvinding en gerechtigheid kan om meerdere manieren worden bereikt dan via een rechtszaak: via dialoog en verzoening. Hiertoe zijn vanuit de groep van Bouterse meerdere pogingen ondernomen, maar die zijn steeds afgewezen door de 8 Decembergroep, die volhardde in de lijn van confrontatie.
 • Bouterse heeft via oneigenlijke juridische middelen, een amnestiewet, geprobeerd om het proces te stoppen. Feiten: Er zijn drie amnestiewetten geweest die eerder zijn toegepast. De meest uitgewerkte wet is die van de regering Venetiaan, die amnestie gaf aan Brunswijk maar bewust niet aan het leger. De derde amnestiewet is geen nieuwe wet, maar een wijziging van een oude wet.
 • Gelukkig bestaat de rechterlijke macht uit objectieve, onafhankelijke mensen die de moed hadden om de intimidatie van Bouterse te weerstand. Zij hebben besloten het recht haar beloop te laten hebben. Feiten: Suriname kent een scheiding der machten waarbij het parlement de wetten maakt, de regering die uitvoert en de rechterlijke macht de praktijk toets aan de wet. De rechterlijke macht mag geen eigen wetten maken en kan dus niet de wetten van een gekozen parlement naast zich neerleggen. Als ze dat toch doet, dan is ze niet meer onafhankelijk, maar opereert ze vanuit politieke overwegingen. De drie amnestiewetten zijn aangenomen door het parlement. De rechter heeft besloten om de laatste wet terzijde te schuiven.
 • Nederland is een beschaafd land dat nooit zal toestaan dat misdaden onbestraft blijven en steunt daarom de oppositie tegen Bouterse. Feiten: Nederland is betrokken geweest bij verschillende couppogingen tegen Bouterse. Nederland heeft de Binnenlandse Oorlog gesteund met NF 31 miljoen. Hieruit zijn o.a. wapens en huurlingen betaald. De rebellen hebben daarmee iemand onthoofd, een ander in stukjes gekapt en tal van andere wreedheden begaan met Nederlandse steun en de steun van sommige families van de 8 Decembergroep.
 • De oppositie tegen Bouterse bestaat uit vreedzame en rechtgeaarde democraten die de rechtstaat willen beschermen. Feiten: Rond 8 December was een militaire coup in voorbereiding tegen Bouterse. De 8 Decembergroep heeft de Binnenlandse Oorlog gesteund. De 8 Decembergroep probeert actief de vrijheid van meningsuiting te beperken door mensen die de feiten boven water proberen te halen toegang tot de media te ontzeggen.
 • De mensen in Suriname leven in constante angst voor Bouterse. Feiten: In 1987, de eerste democratische verkiezingen na de coup, had de NDP van Bouterse 3 van de 51 zetels. In de daaropvolgende jaren is er sprake van een stijgende lijn: 12 in 1991, 16 in 1996, een terugval met 10 in 2000, 15 in 2005, 23 in 2010 en 26 in 2015 (de absolute meerderheid). De verkiezingen waren eerlijk en democratisch en zijn als zodanig ook door de oppositie en buitenlandse waarnemers erkend.

Deze feiten zijn te vinden in mijn boek: De getuigenis van president Desi Bouterse. Ze worden onderbouwd met de nodige bronnen.

De link tussen de Decembermoorden en de Binnenlandse Oorlog

Bij de Binnenlandse Oorlog zijn 450 mensen omgekomen. Bij de Decembermoorden zijn 15 mensen omgekomen (3%). De stem van de slachtoffers van de Binnenlandse oorlog is nooit gehoord geweest in Nederland. Nederlandse journalisten zorgen er consequent voor dat die stem wordt genegeerd. Die stem heeft een organisatorische vorm gekregen in het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld. Ze hebben in 2017 voor de tweede keer de Dag van Nationale Rouw georganiseerd. Stel dat Nederland zou horen van een Dag van Nationale Rouw. Je zou moeten uitleggen waarom het er is. Je zou moeten uitleggen dat het verhaal dat 35 jaar verteld is niet klopt met de feiten. Dat is ongemakkelijk en gevaarlijk. Daarom zwijgen de Nederlandse journalisten die van de daken schreeuwen dat ze objectief zijn, over de Dag van Nationale Rouw, over de verbinding tussen 8 December en de Binnenlandse Oorlog.

Er is veel hypocrisie in het verhaal van 8 december. Maar zoals het spreekwoord zegt: al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.