Decolonizing The Mind Research Network

IISR zet een research network op om het theoretisch raamwerk van Decolonizing The Mind (DTM) verder te ontwikkelen.

De doelen van het netwerk zijn:

 • De ontwikkeling van een internationale infrastructuur voor de productie en verspreiding van dekolonial kennis: een internationale uitgeverij, Summe Schools, conferentie, debatten, lezingen, workshops e.d.
 • De ontwikkelen van een samenhangend onderzoeksprogramma om dekoloniale kennis te produceren.
 • De vertaling van kennisproductie naar beleid voor sociale bewegingen.
 • De vertaling van kennisproductie naar leerboeken en handleidingen voor een formele en informele onderwijssysteem.

 

DTM heeft drie onderdelen:

 1. Een kritiek op de erfenis van het kolonialisme in wetenschap en kennisproductie.
 2. Een alternatieve kennisproductie met concepten die geworteld zijn in de ervaringen van de gekoloniseerde wereld.
 3. De vertaling van kennis in beleid.

 

DTM analyseer kolonialisme in vijf dimensies:

 1. Geografie: de opkomst van een wereldsysteem waarin naties, staten en volkeren van hun oorspronkelijke locatie worden gehaald en geografisch verplaatst in een nieuwe globale ruimte.
 2. Economie: de creatie van een koloniale en kapitalistische wereldeconomie waarin economische systemen van de gekoloniseerde wereld ten dienste staat van de welvaart van de wereld van de kolonisator.
 3. Sociale verhoudingen: het gebruik van ras, huidskleur, etniciteit en sekse om sociale verhoudingen te organiseren en de ontwikkelen en onderhouden van een sociale laag van collaborateurs die de Westerse overheersing in stand helpen houden.
 4. Politiek: het gebruik van directe en indirecte mechanismen voor de politieke en bestuurlijke controle van de gekoloniseerde wereld.
 5. Cultuur: het ontwikkelen van mechanismen om de geest te koloniseren via religie, educatie en cultuur.

 

De DTM Research Netwerk is een Engelstalige groep met een besloten pagina op Facebook. Wil je je aanmelden voor deze groep, klik dan hier.