Decolonial Summer School

IISR cooperates with the Center of Study and Investigation for Decolonial Dialogues (CSIDG) led by Ramon Grosfoguel. CSIDG is organizing two Summer Schools (Barcelona and Granada)all in English.
BarcelonaDecolonizing Knowledge and Power: Postcolonial Studies, Decolonial Horizons – goes into the philosophical foundations of postcolonial studies and decolonial thinking and examines the hidden agenda of modernity.
GranadaDecolonial Struggles and Liberation Theologies – looks into the formation of an Islamic Theology of Liberation not only as a spiritual tradition but also as a decolonial perspective that offers contributions and responses to the problems that humanity faces today.

IISR had organized a decolonizing the mind Summer School in Amsterdam in 2015. From 2016 the Amsterdam Summer School fused with the Barcelona school. The DTM content is now part of the Barcelona Summer School.

More information: http://www.dialogoglobal.com/barcelona/IISR werkt samen met de Center of Study and Investigation for Decolonial Dialogues (CSIDG) onder leiding van Ramon Grosfoguel. CSIDG organiseert twee Summer Schools in Spanje.

BarcelonaDecolonizing Knowledge and Power: Postcolonial Studies, Decolonial Horizons. Deze Summer behandelt de filosofische grondslagen van postcolonial studies en dekoloniaal denken en onderzoek de verborgen agenda van ‘moderniteit’.

Granada: Decolonial Struggles and Liberation Theologies. Het thema is de ontwikkeling van een Islamitische bevrijdingstheologie, niet alleen als een spirituele traditie maar ook als een dekoloniaal perspectief dat bijdragen en antwoorden biedt voor de problemen waarmee de mensheid vandaag te kampen heeft.

In 2015 had IISR de Decolonizing The Mind in Amsterdam georganiseerd. Vanaf 2016 is Amsterdam met Barcelona gefuseerd en is DTM nu een programma-onderdeel van Barcelona geworden.

Meer informatie: http://www.dialogoglobal.com/barcelona/