Dekolonisatie van de Surinaamse geschiedschrijving

Historische transformatie van Suriname: 35 jaar onafhankelijkheid

25 november 2010

N.a.v. 35 jaar onafhankelijkheid maakte Sandew Hira een analyse van de historische transformaties van Suriname: SH_Suriname_20101125_35JaarOnafh. De bijbehorende powerpoint presentatie is hier: Powerpoint_SH_Suriname_20101125_35JaarOnafh.

Frantz Fanon en de dekolonisatie van de geschiedschrijving

1 juli 2012

Voor het Surinaamse tijdschrift His/her Tori (nr. 3, juli 2012) schreef Sandew Hira een bijdrage over de toepassing van Fanon’s theorie op de Surinaamse geschiedschrijving: SH_Suriname_20120701_Fanon.

Dekolonisatie van de Surinaamse geschiedschrijving

12 oktober 2012

Dekolonisatie van de Surinaamse geschiedschrijving is een belangrijk discussie-onderwerp in de afgelopen jaren. Sandew Hira behandelt twee stromingen in de geschiedschrijving van Suriname: het wetenschappelijk kolonialisme en Decolonizing The Mind: SH_Suriname_20121012_TweeStromingen.

Van 15-17 oktober 2012 organiseerden Maurits Hassankhan, Jerry Egger en Eric Jagdew een conferentie getiteld Geschiedschrijving van Suriname. In december 2013 kwam een tweedelige bundel uit met bijdragen van de deelnemers aan de conferentie. Twee bijdragen in de bundel – Hans Ramsoedh en Maurits Hassankhan  – gaan de discussie aan met Sandew Hira over dekolonisatie van de Surinaamse geschiedschrijving. Hira geeft een antwoord: SH_Suriname_20140206_RamsoedhHassenkhan.

De zoektocht van Sylvia Kortram

11 mei 2014

Sylvia Kortram is in 2014 gepromoveerd op een biografie van Sophie Redmond. Alex van Stipriaan, een vertegenwoordiger van het wetenschappelijk kolonialisme, was haar promotor. Ze vroeg Sandew Hira om een recensie: “En het maakt niet uit of jouw recensie negatief is. Ik waardeer jouw openhartigheid en jouw oprechtheid over de Nederlandse koloniale geschiedschrijving.” Hier is de recensie: SH_Suriname_20140511_Kortram.

Eenheid in verscheidenheid

16 februari 2015

Jnan Adhin heeft in 1957 een artikel geschreven onder de titel Eenheid in verscheidenheid. Dat artikel werd onlang gedistribueerd door Carlo Jadnanansingh in zijn netwerk om de discussie aan te kaarten over etniciteit. Sandew Hira heeft de analyse van Adhin besproken in zijn column op Starnieuws. Daarop verscheen een reactie van het bestuur van het Jnan Adhin Fonds. Hira formuleerde een repliek.