Doorbraak en DTM

Doorbraak heeft een serie artikelen gepubliceerd over Decolonizing The Mind. Ik ben verbijsterd door deze serie. Tot voor kort had ik een hoge dunk van Doorbraak. Ik kom ze tegen bij demonstraties. Ik pleit ervoor dat ze de gelegenheid krijgen om hun standpunt te verkondigen en soms hebben we ze ook uitgenodigd op bijeenkomsten die IISR organiseert, ook al pleiten ze om onze vrienden en vriendinnen een podium te onthouden.
Na deze serie heb ik een vieze smaak over Doorbraak overgehouden. Ik dacht dat het ging om mensen die van mening verschillen met mij maar wel om integere mensen. Dat gevoel is verdwenen. Lees mijn antwoord op de serie hier: Doorbraak en DTM