Onderwijs

Dekolonisatie van het onderwijs is een speerpunt van de dekoloniale beweging.

Zie een beschouwing van Sandew Hira over de relatie tussen dekolonisatie van de universiteit en diversiteitsbeleid.

De Diversiteitscommissie van de Uva heeft een rapport uitgebracht over diversiteitsbeleid. Zie een kritische analyse van het rapport door Sandew Hira.