Projecten

IISR ontwikkelt onderzoeksprojecten op eigen initiatief of in samenwerking met andere organisaties en instituten. De projecten worden opgezet en uitgevoerd vanuit het perspectief van Decolonizing The Mind.

Institute for Decolonizing The Mind (DTM)