Global Indian Forced Labour Project

Het Global Indian Forced Labour Database Project (GIFLP) bestudeert gedwongen arbeidsmigratie vanuit India naar andere koloniën tijdens het kolonialisme en de Indiase diaspora die daardoor is ontstaan. De studie is een gezamenlijk project van het Sarnámihuis en het International Institute for Scientific Research (IISR). Het Sarnámihuis is het instituut voor Hindostaans cultureel erfgoed en organiseert regelmatig culturele activiteiten ten behoeve van de Hindostaanse gemeenschap in Nederland. Het IISR is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat onderzoek naar geschiedenis en identiteitsontwikkeling vanuit een dekoloniaal perspectief aanmoedigt. Het theoretisch raamwerk voor GIFLP is ontwikkeld vanuit het kader van Decolonizing the Mind.

Institute for Decolonizing The Mind (DTM)