Nieuwsbrief Juli 2016

International Institute for Scientific Research
Juli 2016 Contact: info@iisr.nl Volg ons op Facebook
Steun het werk van IISR
IISR nieuwsbrief is terug!
De nieuwsbrief van IISR is lange tijd niet verschenen. Vanaf deze maand verschijnen we weer in een maandelijkse frequentie. De website van IISR is vernieuwd. De nieuwsbrief zal zich vooral richten op dekoloniale educatie: informatieve artikelen, discussie en debatten. IISR accepteert ook bijdragen van derden aan de ontwikkeling van dekoloniale educatie.
IISR is deel van het netwerk: Decolonial International Network (DIN). DIN brengt haar nieuwsbrief uit op de eerste woensdag van de maand. Klik hier om de Engelstalige nieuwsbrief van DIN te lezen.
Discussiebijdragen over de nieuwsbrief kun je leveren op Facebook.
DTM theorie in praktijk: de Hindostaanse gemeenschap
De Hindostaanse gemeenschap in Nederland wordt gezien als conservatief, in zichzelf gekeerd en niet betrokken bij de sociale strijd tegen racisme en voor respect en waardigheid. Pravini Baboeram is een jaar geleden begonnen om principes van Decolonizing The Mind toe te passen om de gemeenschap te betrekken bij de sociale strijd. Ze maakt een analyse van haar ervaringen.
Klik hier om haar analyse te lezen.
DTM en politiek geweld in Suriname
Het afgelopen jaar is Sandew Hira een project gestart onder de titel De getuigenis van president Bouterse. Aanvankelijk ging het om een interview met Bouterse over de 8 decembermoorden, maar het is uitgegroeid tot een heel traject over dialoog en verzoening in Suriname. Er zijn twee visies op de gebeurtenissen in Suriname.
Klik hier voor de bespreking van deze visie en de documentatie over het project.
Debat over Afrikanen en Grieken in de oudheid
De Vrij Universiteit in Amsterdam heeft een opleiding waarin ze Eurocentrische verhalen over de Griekse oudheid doceren. Student Emma-Lee Aponsah heeft haar docenten daarop aangesproken. Dat leidde tot een debat tussen haar docenten Prof. Dr. Gerard Boter en Dr. Jaap-Jan Flinterman enerzijds en Sandew Hira en Djehuti Ankh-Kheru anderzijds. Na het debat volgde verdere schermutselingen tussen de redactie van het universiteitsblad Ad Valvas en een voortzetting van het debat in het Tijdschrift voor Geschiedenis. Djehuti Ankh-Kheru is nu bezig met en boek over deze discussie die over enkele maanden uitkomt.
Klik hier om de discussie en de verwikkelingen daaromheen te volgen.
Intersectionaliteit
Het concept van intersectionaliteit is populair onder veel activisten. Het appelleert aan het gevoel van solidariteit en erkenning. Maar er zijn ook problemen met dit concept, zowel in theoretisch opzicht als op het terrein van beleid en strategie van sociale bewegingen. Sandew Hira maakt een analyse van het concept.
Klik hier om de analyse te lezen.
Boekserie Decolonizing The Mind
IISR brengt in samenwerking met uitgeverij Amrit Publishers een nieuwe serie boeken uit. De titel van de serie is Decolonizing The Mind. De redactie van de serie wordt gevoerd door Sandew Hira, directeur van IISR en Prof. Stephen Small van de University of California Berkeley. Er zijn vijf titels in deze serie uitgekomen.
Klik hier om meer te lezen over de serie.
Opzeggen nieuwsbrief: unsubscribe@iisr.nl