Racisme

De discussie met Sunny Bergman

Naar aanleiding van haar documentaire wit is ook een kleur heeft Sandew Hira een kritiek geschreven. Radio Mart organiseerde vervolgens een discussie hierover. Daarin werd het idee besproken van een debat. Het is toen opgepakt op Facebook. Bergman haakte af en Hira analyseert hier de redenen daarvan.

Astrid Roemer, Jörgen Raymann en zelfrespect

Veel Surinamers zijn terecht trots op mensen uit onze gemeenschap die in de Nederlandse samenleving een positie in de top bereiken. Jörgen Raymann heeft op de Nederlandse televisie lange tijd een goed bekeken comedy show gehad en succesvolle theateroptredens. Nu heeft hij een net zo succesvolle dinnershow op Scheveningen. Astrid Roemer heeft de P.C. Hooft prijs 2016 gewonnen voor haar oevre. Het is een belangrijke literaire prijs. Ze hield de keynote speech bij de 1-Juli herdenking die door NiNsee werd georganiseerd. Waarom keren deze mensen zich tegen activisten die strijden tegen racisme?

Lees meer.

De rol van witte mensen in de anti-racisme strijd: deel 1 – de ADB’s

Het is altijd al een hot issue geweest: de rol van wit en zwart in de anti-racisme strijd. We zullen in de komende nieuwsbrieven steeds weer één aspect behandelen. Hier gaat het om de anti-distriminatiebureaus en de meldpunten tegen discriminatie.

Lees meer.

Debatten met Francio Guadeloupe

11 februari 2011

“Hoe kunnen we in ons schrijven en onze wetenschapsuitoefening het rasdenken overstijgen,” vraagt Francio Guadeloupe zich af in zijn essay Adieu aan de nikkers, koelies en makambas – een pleidooi voor de deconstructie van het rasdenken binnen de Nederlandse Caraïbistiek. Door afscheid te nemen van de terminologie van etnische classificering, is zijn antwoord. Dat leidt tot een volstrekt andere manier van kijken naar etnische verhoudingen. Sandew Hira heeft een volstrekt andere benadering die uitgaat van institutioneel racisme.

Sandew Hira en Francio Guadeloupe gingen met elkaar in debat op 11 februari 2011. De tekst van Hira’s bijdrage is hier: SH_Racisme_20110211_FrancioDebat. De bijbehorende powerpoint presentatie is hier: Powerpoint_SH_Racisme_20110211_FrancioDebat. De video-opnames van het debat zijn hier te zien: https://www.youtube.com/watch?v=Uuf1tKY-UDg.

Een jaar later bekritiseerde Guadeloupe Hira over racisme: http://www.socialevraagstukken.nl/geloof-in-ras-is-onuitroeibaar/. Hira’s antwoord is hier: SH_Racisme_20120424_FranciosocialeVraagstukken.

In 2013 publiceerde Guadeloupe op Facebook een nieuwe aanval op Sandew Hira. Hira beantwoordde de aanval hier: SH_Racisme20140101_FrancioFacebook.

Mag ik je racist noemen?

26 mei 2014

De Rode Hoed organiseerde een bijeenkomst met de titel “Mag ik je neger noemen?” Mitchell Esajas was uitgenodigd, maar weigerde. Naar aanleiding hiervan gaf Sandew Hira voor Joop.nl een beschouwing over deze kwestie: SH_ZwartePiet_20140526_Racist.

Racisme in de homo-beweging

6 mei 2014

In de anti-racisme beweging is er een discussie over de vraag of opvattingen over homobevrijding een breekpunt moeten zijn in de samenwerking tussen anti-racisme organisaties. Sandew Hira gaat in op die discussie: SH_Racisme_20140506_Homobeweging.pdf