Categorie archieven: Archief bijeenkomsten

[:nl]Overzicht van afgelopen bijeenkomsten[:]

Second edition Decolonizing The Mind Summer School 2016: July 23 – August 5 Tweede editie Decolonizing The Mind Summer School 2016: 23 juli – 5 augustus

The application for the second edition of the Decolonizing The Mind Summer School has started. after a succesfull first year we have laid the foundation for building the Summer School in the coming years.

The brochure with information about the Summerschool can be downloaden here.

The application form can be downloaden here.

The website of Decolonizing The Mind you can find here.De inschrijving voor de tweede editie van de Decolonizing The Mind Summer School is geopend. Na een succesvolle start in 2015 is er een basis gelegd voor de uitbouw van de Summer School in de komende jaren.

De brochure met informatie over de Summerschool is hier te downloaden.

Het inschrijvingsformulier is hier te downloaden.

De website voor Decolonizing The Mind vind je hier.

IISR to South Africa for Truth and Reconciliation experienceIISR naar Zuid Afrika voor ervaringen waarheidscommissie

TRCSouthAfricaSandew Hira and Sitla Bonoo from IISR will visit South Africa from September 29 – October 2. They are visiting South Africa to get acquainted with the experiences of the Truth and Reconciliation Commission in the context of the project The tesimony of president Bouterse.

Sitla Bonoo has conducted extensive research on the experiences of ten countries into truth and reconciliation and has done the preparation of the mission. Sandew Hira will go into the details of the project about the tesimony.

During the visit Sandew Hira will give a lecture at the University of South Africa on the topic of Decolonizing The Mind.

 Sandew Hira  zal van maandag 29 september tot en vrijdag 2 oktober in Zuid Afrika zijn in het kader van een onderzoek naar de ervaringen van de Truth and Reconciliation Commission naar waarheidsvinding en gerechtigheid. IISR heeft onderzoek gedaan naar ervaringen van een tiental landen in de wereld met waarheidscommissies en heeft de missie inhoudelijk voorbereid. Sandew Hira zal een toelichting geven op het project De Getuigenis van president Bouterse.

Tijdens het bezoek zal Sandew Hira een lezing verzorgen voor de University of South Africa over Decolonizing The Mind.

 

 

Ad Valvas en Eurocentrisme aan de Vrije Universiteit Amsterdam

debateVU400Op zaterdag 27 juni 2015 heeft de New Urban Collective op initiatief van Emma Lee Amponsah een debat georganiseerd over Eurocentrisme en Afrocentrisme. Het debat ging tussen Sandew Hira en Djehuti Ank-Kheru enerzijds en Prof. Boter en Dr. Flinterman anderzijds.

Een video-opname van het debat is te zien op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WMu5IncT8OU.

De volledige tekst van de inleiding van Sandew Hira en Djehuti Ankh-Kheru is te lezen op de website van het International Institute for Scientific Research: https://iisr.nl/tekst-van-de-presentatie-van-sandew-hira-en-djehuti-ankh-kheru-bij-het-debat-eurocentrisme-versus-afrocentrisme/.

Op 23 juni had Ad Valvas een voorbespreking gegeven. Op 11 november publiceerde zij een nabespreking waarin Ad Valvas redacteur ons in een bepaalde framing plaatst die we niet accepteren. We hebben een reactie geschreven op deze framing. Die is hier te lezen.