Categorie archieven: 2019-08

Criminaliseringscampagne tegen Sandew Hira is mislukt

Extreem-rechtse krachten in Suriname hadden een campagne opgezet om Sandew Hira monddood te maken. Die campagne is volledig mislukt en in haar tegendeel omgeslagen.

Sandew Hira kreeg een uitnodiging van NiNsee om de keynote speech te houden geven op 29 juni 2019 over zwarte filosofen, spiritualiteit en slavernij in het Scheepvaartmuseum. Extreem-rechtse krachten in de Surinaamse gemeenschap hebben druk uitgeoefend op NiNsee om de uitnodiging in te trekken via radioprogramma’s, emails, persoonlijke druk op de zaalverhuurder en NiNsee. Vanuit de Surinaamse gemeenschap kwam er een tegenbeweging op gang om Hira een podium te geven om zijn mening te uiten. Het is afgesloten met een bijeenkomst op 6 juli 2019 waarin Hira alsnog zijn keynote speech heeft kunnen houden.

Het is allemaal goed gedocumenteerd:

  1. De volledige bijeenkomst is te zien op YouTube (met dank aan Djehuti en Randy Piankhi).
  2. Hira geeft zijn evaluatie hier.
  3. Glenn Codfried, voorzitter van het Comité voor de Waarheid, hield een gepassioneerde inleiding waarin hij het verhaal vertelde van zijn dochter die empowered werd door DTM-lezingen.
  4. Codfried had ook een interessante bijdrage over slavernijgeschiedenis en etniciteit: https://www.facebook.com/watch/?v=470124973802890
  5. De focus van extreem-rechts lag op het werk van Hira over dialoog en verzoening in Surinam. Riyaz Akhtar heeft een samenvatting gemaakt van de conferentie in 2017 die een stem gaf aan hen die geen stem hebben gehad, de 450 slachtoffers van politiek geweld in Suriname.
Eervolle huldiging van Hira door het Comite voor de Waarheid bestaande uit Glenn Codfried, Martha Koenders en Perez Jong Loi

Straatnaam in Amsterdam vernoemd naar Janey Tetary

De Hindostaanse gemeenschap heeft een overwinning geboekt in de strijd voor erkenning van het verzet tegen het kolonialisme. Eén van de leiders van dat verzet, een jonge vrouw genaamd Janey Tetary, wordt nu geëerd met een straatnaam in Amsterdam.

Standbeeld Janey Tetary in Suriname

Het verhaal van die strijd is hier gedocumenteerd:.

Een videoverslag van de strijd is hier.