Willem Bos versus Sandew Hira

Datum: 2 februari 2015
Auteur: Sandew Hira
Titel: Reactie op Grenzeloos deel 2

De reactie van Willem Bos op de repliek die Hira gaf op Internationale Socialisten, Doorbraak en Grenze,loos heeft geleid tot de volgende repliek: Bos schrijft: “Er zal een sterke Zwarte antiracistische beweging nodig zijn om de antiracistische strijd te voeren en om in meerderheid witte organisaties onder druk te houden hun anti-racisme meer te laten zijn dan mooie woorden.”
Hira antwoordt: “Dit is arrogantie ten top. Hier ligt een wezenlijk verschil tussen Bos en mij. Als socialisten racistisch zijn, dan zijn ze voor mij niet anders dan Wilders. Als aan een arrogante witte socialistische vrouw mij vernedert en verhindert dat ik een baan krijg, waarom zou ik me dat anders moeten beoordelen dan als een arrogante witte PVV man hetzelfde doet?
Waarom zou ik mijn hoofd moeten breken over hoe we racistische socialisten onder druk kunnen zetten zodat ze anti-racistische socialisten worden. Ik zit ook niet de hele dag na te denken over hoe we Wilders anti-racistisch kunnen maken.
Het is niet mijn probleem om witte socialisten onder druk te zetten.
Zoals Malcolm X zei: “We declare our right on this earth…to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary.”
Niks druk zetten op racistische socialisten om hun beschavingsniveau omhoog te trekken. Dat is niet de taak van de anti-racisme beweging. Dat is de taak van de witte socialisten! Daar moet geen anti-racisme beweging voor nodig zijn. Het moet deel zijn van het beschavingsniveau van de socialisten.”

Datum: 18 januari 2015
Auteur: Willem Bos
Titel: Kapitalisme en racisme, socialistische en antiracistische strijd

Naar aanleiding van het artikel van Sandew Hira op 20 september reageert Willem Bos in een antwoord met zijn artikel “Kapitalisme en racisme, socialistische en antiracistische strijd”:

“Centraal in de benadering van Hira – en de dekoloniale analyse die hij voorstaat – staat het begrip structureel racisme. In zijn eerste stuk schrijft hij daarover: ‘De dekoloniale analyse ziet kolonialisme en haar erfenis als het centrale probleem in de sociale strijd. De erfenis van kolonialisme is levensgroot aanwezig in geografische, economische, sociale, politieke en culturele verhoudingen. De oplossing zit in de dekolonisatie van deze verhoudingen.’ Hij plaatst deze benadering tegenover, of naast, wat hij omschrijft als de twee andere belangrijke stromingen over sociale bevrijding: ‘De marxistische klassenanalyse waar de socialisten hun strategie op baseren. Simpel gezegd zien ze de klassenstrijd als de basis voor sociale strijd en de socialistische samenleving als de oplossing.’ En de bevrijdingstheologie, waarover hij schrijft. ‘In verschillende godsdiensten komen stromingen op die sociale bevrijding definiëren in theologische termen. De analyse is gebaseerd op hoe vanuit een bepaalde religieuze visie aangekeken wordt tegen onrecht. Het nastreven van religieuze waarden, normen en leefregels is een manier om sociale bevrijding te bereiken.
Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Datum: 25 september 2014
Auteur: Sandew Hira
Titel: Socialisme en anti-racisme

Op 20 september organiseerden socialistische organisaties een anti-racisme demonstratie in Den Haag. Zwarte activist en rapper Darryl Danchelo was uitgenodigd om te spreken en om op te treden. Toen bleek dat hij zijn lied Zwarte Bladzijde ten gehore zou brengen waarin hij een vergelijking maakte met de Joodse Holocaust en de Zwarte Holocaust, werd hem verboden om op te treden. Dit incident is aanleiding voor Sandew Hira om een diepere analyse te maken van de verschillen tussen de socialistische en de dekoloniale benadering in de anti-racisme strijd.

“De sociale strijd in Nederland heeft de afgelopen tijd veel mensen op de been gebracht: politiegeweld, Zwarte Piet, de oorlog in Gaza, racisme, islamofobie, extreem-rechts etc. In de strijd tegen racisme en islamofobie komen oude
vraagstukken in nieuwe jasjes naar voren. Dit artikel behandelt de verhouding tussen socialisme en de strijd tegen racisme. De aanleiding hiervoor is de demonstratie op 20 september in Den Haag tegen racisme. Het initiatief voor
deze demonstratie werd genomen door Internationale Socialisten en autonomen in Den Haag. De oproep (zie kader) voor de demonstratie werd ondersteund door IISR en SlavernijOnline. Die steun werd later ingetrokken naar aanleiding van een incident met Darryl Danchelo, alias Insayno. Darryl was uitgenodigd om te spreken en op te
treden met zijn muziek. Toen bleek dat hij van plan was om een lied te brengen waarin een vergelijking werd gemaakt tussen slavernij en de Joodse Holocaust werd hij van de sprekerslijst gehaald.

Klik hier om de volledige analyse te downloaden.

Datum: 4 oktober 2014
Auteur: Willem Bos
Titel: De Holocaust en de slavernij, een reactie op een artikel van Sandew Hira

“In de voorbereiding op de demonstratie ‘Samen tegen racisme’ op zaterdag 20 september in Den Haag ontstond een conflict over een eventueel optreden van de rapper/zanger Darryl Danchelo alias Insayno. De reden hiervoor was dat in zijn tekst de Holocaust als ‘slechts een cover up voor domme schapen’ werd omschreven en de behandeling in de concentratiekampen als ‘slechts een lachertje vergeleken (met) onze slavenhandel.’ 1) Sandew Hira van het International Institute of Scientific Rechearch schreef een stuk waarin hij de opvattingen van Danchelo verdedigde. Dat vraagt om een reactie. Er is een verschil tussen de tekst van een lied of een rap en een door een wetenschappelijk instituut uitgebrachte tekst. Bij het eerste is er van dichterlijke vrijheid sprake en kunnen formuleringen anders opgevat worden dan ze misschien bedoeld zijn. Bij een artikel van acht pagina’s van een intellectueel als Hira mogen we ervan uit gaan dat er van nauwkeurige formuleringen en een overdachte visie sprake is. De benadering die Hira in dit artikel hanteert levert mijns inziens geen bijdrage aan de strijd tegen racisme en discriminatie en ik zal een poging doen om uit te leggen waarom.”
Klik hier om de volledige reactie te lezen.

Datum: 7 oktober 2014
Auteur: Sandew Hira
Titel: Reactie op Grenzeloos

“Bos begint met de stelling: “De benadering die Hira in dit artikel hanteert levert mijns inziens geen bijdrage aan de strijd tegen racisme en discriminatie.” Het is een beetje flauw, dit klopt feitelijk niet. Door onze artikelen leveren we
beiden een bijdrage aan de discussie. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn, maar dat betekent niet dat mijn artikel geen bijdrage is aan de discussie en het artikel van Bos wel. Bos bedoelt natuurlijk dat hij het niet met me eens
is. OK, dat is legitiem. Ik kan het houden op onnauwkeurig formuleren. Dan is het geen probleem.
Maar ik kan de stelling ook anders lezen. De artikelen die geen bijdrage leveren – dat zijn de artikelen waar Bos het niet mee eens is – moeten buiten de discussie worden gehouden. Zo kun je de stelling ook lezen. Maar laten we Bos het voordeel van de twijfel gunnen en aannemen dat hij gewoon bedoelt te zeggen dat we het oneens zijn met
elkaar, maar dan ietwat ongelukkig geformuleerd.”

Klik hier om de volledige reactie te lezen.

Datum: 13 oktober 2014
Auteur: Willem Bos
Titel: De Holocaust en de slavernij II, een reactie op de laatste bijdrage van Sandew Hira

“‘Emancipatie van zwarte mensen zal niet door witte mensen gebeuren. Zwarte empowerment zal leiden tot breuken in het witte bastion. Daarom staat centraal in onze strategie het empoweren van onze gemeenschap, de bevordering van eenheid binnen de zwarte en migrantenbeweging. Die eenheid en kracht zal ervoor zorgen dat in de witte gemeenschap progressieve krachten de moed zullen hebben om veranderingen door te voeren in hun eigen achterban.De geschiedenis leert ons dat keer op keer. De strijd tegen Zwarte Piet is niet [door] witte mensen geïnitieerd. De strijd voor positieve actie wordt niet door witte mensen geïnitieerd. De strijd voor Decolonizing The Mind is niet door witte mensen geïnitieerd. De strijd voor herschrijving van de geschiedenis (inclusief de herschrijving van de geschiedenis van de Holocaust) en hervorming van het educatief systeem is niet door witte mensen geïnitieerd. De witte mensen, inclusief de socialisten, springen pas op de bandwagon als de beweging op gang komt. Om die reden is het belangrijk om altijd de deur open te houden naar witte mensen en organisaties die de strijd gaan steunen, maar we moeten niet verwachten dat daar de grote ideeën en initiatieven vandaan zullen komen.’ Zo besluit Hira zijn reactie op mijn artikel op deze site. Met uitzondering van de opmerking tussen haakjes – (inclusief de herschrijving van de Holocaust) – (daarover verderop meer) ben ik het daar mee eens. De vraag die dat oproept is dan langs welke lijnen je hoopt, wilt, stimuleert, dat die breuken in het witte bastion plaats zullen vinden. Met andere woorden – en in de termen van de ondertitel van het vorige stuk van Hira – welke bondgenoten en / of gelegenheidspartners wil je in de antiracistische strijd.”
Klik hier om de volledige reactie te lezen.