Sandew Hira: Decolonizing the mind: een fundamentele kritiek op het wetenschappelijk kolonialisme

Titel: Decolonizing the mind: een fundamentele kritiek op het wetenschappelijk kolonialisme
Auteur: Sandew Hira
Prijs: € 7,50
ISBN: 978-90-74897-52-5
Bestellen: info@amritpublishers.com

Op 25 oktober 2009 ging Sandew Hira in debat met Prof. Dr. Gert Oostindie van de Universiteit Leiden over de geschiedschrijving van het kolonialisme. Het debat werd georganiseerd door de Vereniging Ons Suriname in Amsterdam. Hira beargumenteerde dat Oostindie onderdeel is van een stroming, die hij in dit boek omschrijft als het wetenschappelijk kolonialisme.

Inhoud
Het wetenschappelijk kolonialisme probeert met wetenschappelijke argumenten de stelling te onderbouwen dat het kolonialisme geen systeem was van onderdrukking en uitbuiting en dat er ook goede kanten zaten aan het kolonialisme. Hira beoordeelt de stellingen van het wetenschappelijk kolonialisme op vier criteria: Wat is de theoretische basis van haar stellingen? Op welke feiten is die theorie gebaseerd? Hoe consistent zijn de stellingen? Hoe kunnen ze getoetst worden en wat is het resultaat van die toetsing? Het dekolonisatieproces in de wereld is bijna voltooid. Dit proces kent drie fasen: de politieke dekolonisatie, de economische dekolonisatie en de dekolonisatie van de geest. We zitten thans in de derde en laatste fase van het dekolonisatieproces: decolonizing the mind. De kritiek op het wetenschappelijk kolonialisme is onderdeel van het proces van decolonizing the mind. Dit boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel levert een fundamentele kritiek op de stellingen van het wetenschappelijk kolonialisme. Het tweede deel analyseert de mechanismen waarmee deze stroming haar dominantie in de Nederlandse academische wereld in stand houdt. Het laatste deel behandelt enkele strategische vraagstukken voor beleidmakers van organisaties die actief zijn op het terrein van decolonizing the mind.