Sandew Hira: Twee stromingen in de Surinaamse geschiedschrijving

12 oktober 2012
Betreft: Twee stromingen in de Surinaamse geschiedschrijving

Ten behoeve van het symposium Geschiedschrijving van Suriname dat van 15 tot en met 17 oktober gehouden werd in Paramaribo schreef Sandew Hira een paper getiteld “Twee stromingen in de Surinaamse geschiedschrijving”. De paper beschrijft in detail wat de verschillen zijn tussen de twee stromingen: de stroming van het wetenschappelijk kolonialisme en die van Decolonizing the Mind. Het fundamentele verschil zit in de manier waarop aangekeken wordt tegen de legitimiteit van het kolonialisme. Het wetenschappelijk kolonialisme probeert de legitimiteit te verdedigen, terwijl Decolonizing the Mind die legitimiteit bestrijdt. Hira bespreekt tien manieren waarop de legitimiteit door het wetenschappelijk kolonialisme wordt verdedigd.

“In deze bijdrage wordt het vraagstuk behandeld van de dekolonisatie van de Surinaamse geschiedschrijving. De
volgende stelling wordt verdedigd: er zijn twee stromingen binnen de Surinaamse
geschiedschrijving: een stroming – die ik noem het wetenschappelijke
kolonialisme – die een beeld presenteert van de Surinaamse geschiedenis waarbij
kolonialisme als een legitiem verschijnsel wordt gepresenteerd en een stroming
– die ik noem Decolonizing the Mind – die het kolonialisme als een misdaad
beschouwt. De verschillen tussen beide stromingen zijn heel groot. Ze zijn geworteld in verschillende tradities: de eerste in het eurocentrisme die het kolonialisme verdedigt, de tweede in de strijd tegen het kolonialisme. Ze hebben verschillende analysekaders. De eerste is geworteld in ideologie (hoe zou je naar de wereld moeten kijken), de tweede in de wetenschap (hoe zit de wereld in elkaar).
Ze hebben verschillende research agenda’s.”

Klik hier om de paper te downloaden.