Debat Sandew Hira versus Matthias van Rossum en Karwan Fatah-Black

Datum: 20 april 2012
Auteur: Sandew Hira
Titel: Wat is verlies? Een kritische bespreking van een visie van het wetenschappelijk kolonialisme op de criminele handel in zwarte mensen

Matthias van Rossum en Karwan Fatah-Black hebben een artikel gepubliceerd over de winstgevendheid van de Nederlandse slavenhandel dat veel aandacht heeft gekregen in de Nederlandse pers. De strekking was: “Slavernij was belangrijker voor de economie dan tot nu toe werd aangenomen.” De titel was: Wat is winst? De economische impact van de Nederlandse trans-Atlantische slavenhandel.Sandew Hira heeft een kritische analyse gemaakt van het artikel:

“In deze bespreking maken we een analyse van het onderzoek en laten zien waarom de benadering die zij presenteren, past in de traditie van het wetenschappelijk kolonialisme. Ook wordt een oordeel gegeven
over de kwaliteit van het onderzoek en de
implicaties voor toekomstig beleid inzake het
slavernijverleden.

Klik hier om de volledige bespreking te downloaden.

Datum: 26 april 2012
Auteur: Matthias van Rossum en Karwan Fatah-Black
Titel: Reactie Van Rossum en Fatah-Black

“Van de Nederlandse slavenhandel en de impact op de Nederlandse economie was nog geen reconstructie gemaakt. Nu is deze reconstructie er wel. Het verbaasde ons dat je historisch onderzoek dat bekijkt hoe de slavenhandel onderdeel was van de Nederlandse economie als geheel niet belangrijk vindt. In de bespreking van ons artikel wordt gesteld dat wij een rookgordijn optrekken voor de geschiedenis van slavenhandel en slavernij. Wij voelen ons geroepen om te reageren. Dit doen wij omdat het slavernijverleden ons aan het hart gaat. Maar bovenal ook omdat de bespreking een selectief, zelfs foutief beeld geeft van het doel en de resultaten van ons artikel.”
Klik hier om het hele artikel te lezen.

Datum: 30 april 2012
Auteur: Sandew Hira
Titel: Repliek Sandew Hira

“Dank voor jullie reactie op mijn kritiek.
Mijn kritiek op jullie artikel is in drie punten samengevat:

  1. Het is eenzijdig omdat het winst niet in samenhang met verlies bekijkt.
  2. Het maakt een verkeerde vergelijking om het belang van slavenhandel te meten. De vergelijking moet zijn tussen handel en productie en niet tussen handel berekend volgens de methode van Emmer en Den Heijer en de handel berekend volgens jullie methode.
  3. Het ziet de belangrijkste beleidsimplicatie over het hoofd, namelijk het effect op de omvang van herstelbetalingen.”

Klik hier om de volledige reactie te lezen.