Sandew Hira: 20 Questions and Answers about Reparations for Colonialism

Titel: 20 Questions and Answers about Reparations for Colonialism
Auteur:  Sandew Hira
Prijs: € 7,50
ISBN: 978-90-74897-80-8
Bestellen: info@amritpublishers.com

Sandew Hira is een onafhankelijke onderzoeker en activist. Hij is directeur van het International Institute for Scientific Research, dat onderzoek bevordert naar de dekolonisatie van de geest.

Inhoud

Dit boek verzamelt de belangrijkste feiten en inzichten met betrekking tot herstelbetalingen en plaatst het debat over dit onderwerp als deel van een voortdurende strijd tegen dekolonisatie van de geest. Het doel van het boek is om materiaal te verschaffen voor discussie en debat over herstelbetalingen. Het behandelt zowel herstelbetalingen voor de trans-Atlantische slavernij als voor kolonialisme in het algemeen. Sommige delen concentreren zich op slavernij omdat veel stellingen en argumenten specifiek betrekking hebben op slavernij.

Het laatste hoofdstuk behandelt een nieuw economisch model voor de berekening van herstelbetalingen. Deze berekeningen zijn gebaseerd op een wiskundig model en een computerprogramma dat simulaties uitvoert om de omvang van de schade te schatten die kolonisator heeft veroorzaakt en de impact die deze heeft gehad op de welvaart van Europa en Amerika.

Het boek is in het Engels.

Stephen Small/Sandew Hira: 20 vragen en antwoorden over het Nederlandse slavernijverleden en haar erfenis

Titel: 20 Questions and Answers on Islam and Women from a reformist vision
Auteur: Stephen Small/Sandew Hira
Prijs: € 7,50
ISBN: 978-90-74897-83-9
Bestellen: info@amritpublishers.com

Stephen Small is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam voor de NiNsee leerstoel en assistant profesor African American Studies aan de University of California, Berkeley.

Sandew Hira is directeur van het International Institute for Scientific Research in Den Haag.

Inhoud

Veel mensen in Nederland denken dat slavernij en de slavenhandel zaken zijn die lang geleden zijn voorgevallen, van geringe betekenis zijn geweest en weinig relevant zijn voor de huidige Nederlandse samenleving. Maar niets is verder van de waarheid. De waarheid is dat politiek, economie, godsdienst, architectuur en kunst in Amsterdam zijn onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse slavernij en haar erfenis.

Dit boek beschrijft de geschiedenis en de erfenis van de Nederlandse slavernij en de slavenhandel in de vorm van 20 vragen en antwoorden.

 

Asma Lamrabet: 20 Questions and Answers on Islam and Women from a reformist vision

Titel: 20 Questions and Answers on Islam and Women from a reformist vision
Auteur: Asma Lamrabet
Prijs: € 7,50
ISBN: 978-90-74897-84-6
Bestellen: info@amritpublishers.com

Asma Lamrabet is director of the Studies and Research Centre on Women’s Issues in Islam of Rabita Mohammadia des Ulemas located in Rabat, Morocco since 2011.

Inhoud

Eeuwenlang is het vraagstuk van “vrouwen in de islam” gegijzeld geweest tussen twee tegenovergestelde maar even radikale perspectieven: de een is star, Islamitisch en conservatief en de ander is westers, etnocentrisch en islamofobisch.

In 20 Questions and Answers on Islam and Women bekritiseert Asma Lamrabet beide perspectieven vanuit een reformistische benadering. Ze weegt hun stellingen af tegen de bronnen – de Koran en de Hadith – en analyseert de verschillende argumenten tegen de interpretaties van de bronnen.