Wet erkenning politiek geweld Suriname

Het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld heeft in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Politie een wet opgesteld dat slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld in Suriname erkent. Klik hier om de tekst te downloaden.